Whatsapp
background 4 stars
4.8/5
4 stars
4.8/5
 
Dichtbij
(0) artikelen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Automerken
  Taal
  Zoek
  + Filters

  Privacybeleid

  PRIVACY- EN COOKIESBELEID  1. Onze privacyverplichting


  Norsider baseert zijn activiteiten op transparantie en vertrouwen in zijn relatie met zijn klanten. De privacy en veiligheid van de gegevens die u ons toevertrouwt, zijn een prioriteit voor ons.

  In overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verbindt Norsider zich ertoe u in dit Privacybeleid te informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt (dwz verzamelen, opslaan, verwerken, verzenden en verwijderen), zodat uw gegevens worden verzameld, gedeeld en opgeslagen, met verwijzing naar best practices op het gebied van beveiliging en bescherming van persoonlijke gegevens.

  Zij verbindt zich er ook toe om van onze Onderaannemers hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en veiligheid te eisen, aangezien zij uw persoonsgegevens in naam en in opdracht van Norsider kunnen verwerken.

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens altijd principieel van transparantie en om ervoor te zorgen dat we u de beste service bieden.


  2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens


  Ons privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die Norsider, Lda verwerkt.

  Verwijzingen in dit privacybeleid naar "Norsider" betekenen Norsider, Lda. , met hoofdkantoor in Rua do Progresso, nr. 517, parochie van Santiago (Bougado), gemeente Trofa, Distrito do Porto met fiscaal identificatienummer 506 058 255, van juridische aard: besloten vennootschap en geregistreerd bij het handelsregister van Trofa en aandelenkapitaal € 170.000 .

  Norsider is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) en de geldende aanvullende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in de landen waarin het actief is.

  Norsider en haar medewerkers zetten zich in om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden die aan u zijn gecommuniceerd, en altijd op een veilige en verantwoorde manier.


  3. Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen


  In dit privacybeleid betekent de term 'Persoonsgegevens' de reeks informatie die op u betrekking heeft en waarmee we u direct of indirect kunnen identificeren. Uw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam, uw fiscaal identificatienummer, uw contactgegevens, uw transacties en uw interacties met ons omvatten. We verzamelen een aantal van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet van onze producten, onze website gebruikt of wanneer u contact met ons opneemt .


  3.1. Categorieën persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen


  Norsider kan de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen:

  i. Klantgegevens – volledige naam en e-mailadres – wanneer u zich abonneert op onze marketingcommunicatie;

  ii. Klantidentificatiegegevens - volledige of verkorte naam, adres, telefoon, e-mail en geboortedatum;

  iii. Gegevens van gebruikers geregistreerd op sites:

  a. Gebruikersidentificatiegegevens – naam, e-mailadres, adres, postcode, fiscaal identificatienummer, telefonisch contact – bij het aanmaken van een account op onze website;

  b. Creditcardgegevens – naam van de kaarthouder, kaartnummer, geldigheid en respectieve beveiligingscode – bij betaling met creditcard ;

  iv. Klantgegevens voor thuisbezorging - naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail, aankoopgegevens - bij het aanvragen van thuisbezorging van de gemaakte aankoop ;


  4. Hoe, waarom en met welke rechtmatigheid we uw persoonlijke gegevens gebruiken


  We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  i. Facturatiebeheer - voor het uitgeven van facturen voor de aankoop van goederen en diensten;

  ii. Direct Marketing/ Marketing – om u te informeren over nieuws en aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn, marktonderzoek, reclame, onder andere;

  iii. Gebruikersbeheer van websites of mobiele applicaties – zodat u online of via uw mobiele telefoon transacties kunt doen;

  iv. Thuisleveringen – zodat we uw aankopen bij u thuis kunnen bezorgen;

  v. Garanties en after-sales ondersteuning – om u toegang te geven tot reparatieservices voor de producten die u onder garantie hebt gekocht en die wij kunnen repareren;

  vi. Klantenbeheer - zodat we u de service kunnen bieden die u met ons hebt gecontracteerd.

  Norsider heeft het recht om uw gegevens te verwerken op grond van het contract dat het met ons heeft gesloten, evenals vanuit het legitieme belang van dit bedrijf. In het geval van marketing zullen we om uw toestemming vragen.

  In situaties van direct marketing (dwz in situaties waarin de houder producten heeft gekocht), kan Norsider direct marketingcommunicatie van soortgelijke producten sturen op basis van legitiem belang.


  5. Hoe we uw persoonlijke gegevens veilig houden


  We hebben een verscheidenheid aan informatiebeveiligingsmaatregelen, in overeenstemming met de beste nationale en internationale praktijken, om uw persoonlijke gegevens te beschermen, inclusief technologische controles, administratieve, technische, fysieke maatregelen en procedures die de bescherming van uw persoonlijke gegevens garanderen, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking, verlies, ongeoorloofde of onopzettelijke wijziging of ongeoorloofde vernietiging ervan voorkomen. We gaan op het gebied van informatiebeveiliging uit van dezelfde toewijding aan continue verbetering waarvoor we worden geleid in onze dagelijkse activiteiten.

  We benadrukken onder andere de volgende maatregelen:

  i. Beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens alleen voor degenen die deze nodig hebben voor de doeleinden die we hierboven uiteengezet hebben;

  ii. Opslag en overdracht van persoonlijke gegevens alleen veilig;

  iii. Bescherming van informatiesystemen door middel van apparaten die ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens voorkomen;

  iv. Implementatie van mechanismen die de waarborging van de integriteit en kwaliteit van uw persoonlijke gegevens garanderen;

  v. Permanente bewaking van informatiesystemen, met als doel het voorkomen, opsporen en voorkomen van misbruik van uw persoonsgegevens;

  vi. Redundantie van opslag-, verwerkings- en communicatieapparatuur voor persoonlijke gegevens om verlies van beschikbaarheid te voorkomen.


  6. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens


  We bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is om de gedefinieerde doeleinden te bereiken, in overeenstemming met de criteria die zijn gedefinieerd door de verordening of de wet. Zodra de maximale bewaartermijn die we hebben gedefinieerd is bereikt, worden uw persoonlijke gegevens geanonimiseerd of vernietigd/veilig verwijderd.


  7. Met wie kunnen we uw persoonlijke gegevens delen


  In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onderaannemers, als onderdeel van diensten die door hen worden geleverd, zoals dienstverleners (bijv. informatietechnologiediensten, communicatiediensten, klantenservice, personeelszaken). In dergelijke gevallen eisen we van deze onderaannemers dat ze adequate beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.


  8. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen


  U hebt het recht om de volgende rechten uit te oefenen:

  i. Recht op informatie: aanvullende informatie opvragen over het gebruik dat we maken van uw persoonlijke gegevens;

  ii. Recht op inzage: inzage of inzage in de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens;

  iii. Overdraagbaarheidsrecht: verzoek om overdracht van de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt;

  iv. Recht op correctie: verzoek om correctie of update van uw persoonlijke gegevens;

  v. Recht op wissen: verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, wanneer de wet of het contract dit toestaat;

  vi. Recht op beperking: verzoek om een beperking van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, terwijl we deze corrigeren of eventuele twijfels over de inhoud of het gebruik dat we ervan maken, wegnemen;

  vii. Recht van verzet: we bieden u een kanaal om beslissingen aan te vechten op basis van uw persoonlijke gegevens.

  U hebt ook het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, op elk moment in te trekken of te wijzigen. gegevens, wanneer dit het gebruik ervan heeft gelegitimeerd. Om uw rechten op de bescherming van persoonsgegevens uit te oefenen, of wanneer u vragen heeft over het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken, dient u contact met ons op te nemen via ons e-mailadres general@norsider.pt. U kunt een klacht indienen bij de National Data Protection Commission (CNPD) – Adres: Rua de São Bento, 148 – 3º, 1200-821 Lissabon – Telefoon: +351213928400 – Fax: +351213976832 – E-mail: geral@cnpd.pt.


  9. Cookies


  Norsider gebruikt cookies om de prestaties en browse-ervaring van haar Klanten/Gebruikers te verbeteren, enerzijds de snelheid en efficiëntie van de respons te verhogen en anderzijds de noodzaak om herhaaldelijk te dezelfde gegevens invoeren. Het plaatsen van cookies helpt niet alleen om het apparaat van de klant/gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek, maar is ook essentieel voor het functioneren ervan.

  De gebruikte cookies verzamelen geen persoonlijke informatie die identificatie mogelijk maakt van de Klant/Gebruiker, waarbij alleen generieke informatie wordt opgeslagen, namelijk de vorm of locatie/land van toegang van de Klant/Gebruiker en hoe zij de Website gebruiken, onder andere.

  Cookies bewaren alleen informatie met betrekking tot de voorkeuren van klanten/gebruikers.


  10. Updates van dit privacybeleid


  Dit privacybeleid kan te zijner tijd worden bijgewerkt, wat zal worden bekendgemaakt.